تبليغات

گزینه دو واسه انتخاب رشته ۳ روزه که برنامه داره . برنامه امروز در مورد نحوه پذیرش سازمان سنجش هنگام خواندن برگه انتخاب رشته بود . برنامه جالبی بود . برنامه این سه روز رو از لینکهای زیر دانلود کنین

برنامه چهارشنبه  ۱۸ مرداد

دانلود ویدیو   / دانلود mp3

برنامه سه شنبه ۱۷ مرداد

دانلود ویدیو   /   دانلود mp3

برنامه دو شنبه ۱۶ مرداد

دانلود ویدیو   /   دانلود mp3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10